Skip to main content

Full text of "Yamaha SR 250 Special - Manual de Despiece"

See other formats


Yamaha SR 250 Special 
Manual de Despiece IT —% » — 
I CARTES COMPLETE 

3 CASQUILLO 

4 EA3EJWLLD 

5 TOFIMLLO, CHfctza Mmci piiM 
f TQflKiUQ. y«wi cAmitij t*m« 
7 A8RAi*DEftA 

B AflftAZAOE&A 

ft SOB TEN Ofl cablR id* rfflQCbflui 

'D TQKhkLQL cibtu iOnlci p>«r4 

II TAPON, * lemHIo n*tn 

13 aaahqela plana 

U C+JBlf ftTA F.ipirmd.in J 

H TUBO. r«|MI MW-3 1 

15 WlESliLA 

ii PUUX tiuSiisira to Migrant 

IT IOflJHlL.0. dw Citmi Di>ni 

10 TAPDN. eiepa E 

19 PLAC4, He cut* 

ZQ ARAMQELA. dl dtn 

21 PfflPtO ^« 4 
TAPA CAH7EH 1 

JUNTA £E TAPA CAffTCB I 

TlQfH4llLA otto«> adtrnt pl*na 

TAPA CARTER. J 

JUNTA I APA CARTE f* 2 

CAMU'LLO 

TOANiLLO. «*MiA tifinic* p*ar>i 

TpflHtLLO. c#t»ui ctalu plan* 

AF1EN ACEfTE 

ME&IDtiF. dtnfral 

TAPON M ACEITE 

JUNTA TOBlCA 

AB*AZADEP* 
T / i 

: W^ 
f 1 ClQWE«lAJ. ccmftpro 

I wtNiv* l* r 

I V AH IYtP_* Z 

* FJfftlfL* 

I .£l£u 

.' QCUIDtETE 

• USTON rtHrMH rt) 

P^TDM JSEGtfHDA sotKi madida Oifi ItMTIt 
PIETON iCUAFU * IOt*» rr*diCl 1 00 Wi 

f JLAaQUAltCPlDERiTQM45UR4|i1l 
JUtflO » #BCfl M M9TO*| il' lvm m.B.i 
JUEQD H ARCS W K5*C)* H 1 labomati.i 

IQ P*SAPOfl. OllH>n 

II AflO TCTlNtlflf* 

n WSSOl 

T* EOjlWntaKMftt 

tfi CQJlNFfHU*SMS*l^9C3l 

14 lifi*NDEL>,d(l plhll 

TJ A«AmOtLA fluMorta di ooi'nnH 

Tfl COP*, tops 

in HEUnrL h«mit»4ii 

» PAB*DOfl. dv ctam* 

31 ENflflAHJE p«M *4ull. iAJTl 

39 CHAVifr.vIo 

33 Afl*f»«LA d« clan* 

PI CHAWFTA. #H#Ull 

jfl ^FlA'JCEtA, [fl [Ilk:, 

ir AHAH3ELA, flTV***< 

31 TulftC* 
1 GENERATOR MAGNOO O 

S ROHJP, OOH PLETO 

i eriE corner* 

i. HCTH1NA. da Hijr-,in»-: -.r 

S &Q6JNA. am cpplaCldn iplc*-up| 

I CJiflS.f COtnDJCTQP. CQMPLFTO 

7 ABSAZaDERa Ml CABLE 1 

■ AflflAiADERA QEL CABLE 2 

« TQflMlLLD a* tatou* ton e i-i« 

It ARAMOElA. If* r»Hit> 

VI TORHMA.Q. d* ElbtU «W pllPW, 

f? APlAMUtL*. a****"!* 

13 TQRHlUjQ. O* nUmSm Caft puna 

U AftAHMk-A. 04 t(MHl, 

15 TQRHILLjO, CttkUA fiddHiJ piftfil 

IC AP*HD€U 

U JUHM TOfllCA 

Iff RtttNACBTt 
1 ClUNDRO 

2 JUNTA TOWCA 

3 AMORT Gil A DOR 2 
* CASQUILLO 
5 JUNTA TQflICA 
B CASOUlLLO 
7 PER NO 
« JUNTA, ClUHDRO 
" , ">&' 1 GJLATA OOHrLET* 

1 JURNlUQ. Hi«Qii-m: 

* .JUNTA 

5 -&UIA #*w.im idm il HEC-' 

^ amljhi i5y* uoh - 
4 JlJhIACrUi. MAJilr .'h:ih[i 
I CiSQ.-'iL.O 
n junta 
II DFHuC f,n niMi 

"! iPAtfWi^ PLANA 

U PEflMQ 

IS TAPA.CLLATALAX 1 

It JlWATOrflC* 

i T TCfiHILLO. £Ab*u cOtk* plan* 

tH TAprjkCtlLftTfrLAT.l 

'fl TAPUA. CHUTA-UT. 3 

40 JUNTA TOPKM 
S" PERMG 
Z2 ?LAG* 

I* *«ANDElA H Cltry* 

3 E.UJI* JHQK E FATES 

» ENSFANMF dttiEE» 

27 *rU»WIJ-t: AH. Ah A 

A HLUt, «M i-ngranin lmjiui«fi|i 

Jfl nETOL 

» FBHMQ 

31 ABAMWU. ft ClPH 
1 


VJILVULA ot mm*** 


i 


VALVULE 09 P«-M 


i 


*BF£KTO iun| U tffcbvl* 


i 


(SSOATE. rlifuHi <niinu 


i 


*Tt!SOfic invj.i, bfiarror 


t 


CETTM iJi VALVUU, 


r 


platillo ajptnan hlell£ 


i 


C0H06 WU.VULA 


t 


HLAhClN 


* 


£j£ d> bwlinoin 


ii 


JLJMT* TO»CA 


a 


TOHHIUO. 0m rutikfp <ft <Vmu 


u 


TUlSC* dF 
1 AHHOL DE LEVA5 COMPLfTD 1 

? RUED A DENT- C ADEN A LEV* |32T| 

3 PASAOQfl. Ok thlvl|* 

4 PEUND 

4 ARANNm ptah* 

6 CDJINETE 

7 COJIMETE (6S&C4C2.1 
ft CATENA <BFCKM«JU 
4 PATlM QUIA CADEHA 1 

10 PATIN GUI* CADEHA 1 

1 1 VAWLLA, lensOF da CAdOU 
13 AMORTKiUAOOfl 

13 PESQPTE, Uo cQrt»|.ire5:Dn 

i* TOflHlLLCJ 

15 TUP1CA 

IS JUNTA TORI CA 

17 CAJA, innr d« twkni 

IB PCflMO 

IB TUEBCA 

M AHANDELA, eantun 

21 JUNTA TCWMCA 
t 


ENGflAhlAJE IrAnc prftnifn (MTj 


c 


CuAVLtA, i K -g 


3 


AFLiWDEL*. UttMHl 


* 


A«AHtSEL^d»Cil1flP 


i 


TUEfiC* 


i- 


EU&fiAGut Wtf PlPO 


f 


Elir>R*Nje THaCC. PfllM ITIITT] 


H 


PUkCA. a* ■rnpujB 1 


9 


GpPA, -S* *mbl *gu* 


•R 


PLAtA. dto htitldn 


>1 


PIAC*. J* ■ fiBntllilP 


IS 


PlAl'*. d* piaiidn ' 


11 


WLSOATE. 04 CCrtlfrMiJ*™ 


1* 


rOPWlLLU, can ^ramiel* 


iS 


PI AC*, ti* ertipu|t 


n 


-*F'lLA c[ rijiMifi t 


1T 


AWUDELA. ffUhul 


m 


TU£flCA 


l« 


Jyril A TQftlCA 


jo 


AHAHQfct,*, OlMnt 


a* 


TUERCa 


,i 


PAtANC* OE EHPUJE COUPLET* 


39 


TCHUILLQ 


■i 


JUNTA 


& 


H^sonre, ** lort^n 


n 


&EEJQEF) T1PO R 


3T 


fliTE*ACt*?t 


a 


COJiriETE 


A 


VAfi*LL> m <mpj|» 2 


3d 


BO LA 
SEEGEFI 

CASQIJlLLd CADENA 

EnSaMBlEE^ fcwe«A^Ut JRMNOUE 
PaSaCJOR, d# dM|» 
"apa, resatn cmhi^f. iffanq. 
RESOfltl* d» c4ffif*4tl4n 

PEHNO 

1 £ CORONA. « if r&nque 2 f*6Tr ^© 
1 


UE. tr*KtvV i"T> 


? 


Fk5R*hJUF, flJhfirt ito 4m 4MT1 


1 


IR^HSfL*. dl plan 


n 


HAM 


•> 


Ehgnuut t*an ** *» iwn 


i 


ENGFIMUE pflO^h 3* r ,:i IOT] 


f 


fUMnnut. *t dwi jb* euTi 


• 


COJInFTE IRXH 


a 


FETtN "■: EITE 


1ft 


C&JmPE 


M 


*Uf OtTftiOCKlh «5UPL»tO 


rs 


ChOflANAjE luMl at ?U iMTi 


ta 


*rtiNDELA^T>A* 


■ ' 


Jl*l& iMiltHCuiHi 


H 


FUCUtAMAjF ri. I_«tp life £»Tl 


m 


EMQflAKAJE. . .*1J H 3ca 1 Jill ■ 


tt 


mP/LUDf-K, 


IK 


atout 


H 


Ft{lAKr<AjK. to >«*-.* '■■ E*Tl 


a 


EMHUhAJE., n*fr0l l.H [>7T> 


■* 


iflANEK JFU-NA 


» 


*lhut" 


13 


COJlNEUrtMlHi 


V 


CCuiBJe'tnBMMl 


& 


RETEH *C£ITE 


H 


RUED* WHIAEK* 1[K4U(1 r.i-. 


it 


EfflH'* H, inUfe *nl«4« 


a 


ptma 


A 


^kknPEl.A f(M 
i c/iWejc de lev* court rro 

t .PUN70 TOVfrp 

* AflCH-i-wfjinm 

11} PI n> *■ \»wM J 

% I top M UjCu de «tn a pii is 

u hau>c* 3E top: dcm^ut* 

1.1 *ii.iMr_i,Ti»r^nrtJnlQi , > 

tS PtSORTc. fli HMHUP 

it sEficnTror 

It f£EQtH 

it 4-OPOUIL.X., IT Ulirtj:rj -L 

J* i-OTOUIL J*, Ci curVQ £ 

H 1-WlCrtJkLJ. CI CIllVO J 
1 EJ£ DE CAMBEC CQMFLETO 

2 CAWWUC 

" AfUNOELAPLAHA 
& REBORTE, dt itJTiiQn 

P KETtN ACfiETE 

ESPACUDGH 

16 BftAJO 4* c»rtifiJq 
It "HWl ktH Mrti&m 

17 GUBIEPTTA *i p*fl*l i3» £»ffl ti-t 
13 PJHNO 
1 BCMBA DE ACSITE COUPLET* 

* «MTA fDfltCA 

& TG^WLLD, CltM «ftit* BI»B* 

' • : - 

T ENGHAHAJt OtXl bcmfc* *CPfli 

H SEEfQEfl 

11 FlLTKXui^^lh 

IT "KQRTE, Hi f«HHlUll 

If JUWTfcTOHICA 

i* ElEMLlTO, iiHrn M cntH 

tE JVdU TCXlCA 

It JUWT* TOfllCJl 

ih Fir. [Lt^ENT j riLTHXHTi 

W HRHO 

M TCMNILLa CrtW rtruei tUJi* 

Jl JUNTA 

J» IMWtlO -— ^tf* '--a m i ,w 
» 1 


CARBUFWDph CQ«nf1a » 


±1 


iCfiFOUA d* HWH wr Hw 


J 


CUilEWF*. M dilrigini 


a 


FUUH 


] 


aESC*Tt d* dlilriQBii 


23 


CUERHO. t*m«* 4* huidv 


4 


lOAhlLLO ejts«m plant Cifin 


:» 


r>£pDGn at'^uK- 


1 


A&JEF*TU. di ruioi* 


B 


VA - Vijl J. DE 4BUJ*. COMf LfTA 


q 


■LSGWt 


a 


JUNTA TD*UCJ 


T 


*R*kGfi> 


!7 


TUB 


| 


fFlE&LU 


SB 


TMHILLD. oj fitui con par,. 


- 


GEEdfK 


^ 


TO*rtlLLfc *• hMi qilln*** 


iC 


JUOUUJL d«l null** 


30 


.raSQHTC. i»*4l D&tvitfUn 


■i 


HVnKM^ COMPUETC 


2 1 


lOFWILUJ, (H EHundv 


li 


Mt^qTCP, cfiniLinji i * ua pi 


%: 


tMIOi.0. dl inir^H, 


i: 


JUM * CjUAMU ML 'LOT 


a 


Wt, 4* iHnfteto 


M 


IHTfCTM p*le» (d ir.ll 


3* 


giifiitrlTrs !*>■ ni tmeKHa 


■: 


.TJtffHJ, da m*ni|i 


tt 


MtpRfM 


* 


WtfT*. TMlCA 


K 


PASAPOR 


'T 


■ BOftJlUA. Dilnripfl 


ir 


nt-s6*T£, bnn-D 


»B 


.INrtCFfifl r'rllh'Dr'JU. | ■ 3!7U1| 


M 


LLC30- EJ**QUQ 
irmcTcm mintJML i f sra m 


■i 


torml+o it mbtn :tn nliru 
INVECTGH FfllFvCiPAL \. i 3U Bl 


!-;■ 


*fl*hD*LA, cH ™ktH» 


M 


.4RAHDEU, IrvBclcr etui 


•i 


SOPOirrt. ih sedurwlDf i 


JO 


.FUTADQfl 
I ±" J« '? 
t 


TOBEflA UNION CAHBUflADQfl 


i 


jyrfTft WUbTIPLE 


9 


PEflNO 


4 


f-U-.'-.-f-Wb'-'.f: 


5. 


CfcJ* DE FILTflQ DE AIRE COM PL 


i 


TOfiERA UNION FUtftO AIRE 


7 


CONDUCTO 


H 


TUBO QUIA 


1 


ELEMENTO. da Nllro da tine 


ID 


PLACA K«KKn « •rBrrnnto 


ti 


TAPA CgUFLFTQ, IHUXHH Ilf* 


12 


P jy«TA 


13 


mec 


14 


AWILLO PROT^CTOB 


IS 


TDRIULLO, mjnunjl 


11 


A(**NGEL* pl*ft» 


11 


PROTECTOP 


10 


APOTO 1 


13 


TOflNILLO, ntiu* tv piin 


» 


ABHAZADEJU 


21 


PtfcND. d* brida 


22 


ANiUQPHQTECTOfl 1 SILEN CiADOfl COMPLfTO 1 

2 APOYO, di ir^ncladcr l 

3 TQRNtLLO cor timndaU grower 

4 EMPAG , tube ae »c#p* 

5 PEKNO 3 

V I 

V ! r / / :k 
/ / / X X / 


>J 
1 MOTOR DE ARRANOUE C&MPLETD 
j I HDUCiDO COMPLE TO 
CAJA REDUCIORA 

JUNTA 
E5COB4LLA5 

JUfiTA 

ESt*TO«CO»PlETO 
fl TAP4 £&c6EILLAS 
fl CAflLE.. oe amrq j* 

10 TAP* 

11 PEftNCl 

12 £ NOHANAJE. rtrolw irranqu* 

13 TORNILLCL cib*ra tOnkj pXfcJi* 
1 CIMOTO COMFLETO 
1 APOtp. damatcMJ 
3 PERMD. da brldi 

s APOro. a* mnor J 
T PEHNO. **t tifUJi 
(I *PANQEL> P1AH* 
9 Tu£PfiA. di lubcutf* 
SO PUkCA. da *j jili jfe flttbo? 

12 *rWMMLAP1.AWfc 

IS TUEfiCA, -H" «u1r>c*f™ 

ti TdflUlLLO. can jrvnifli pi*** y >&*S* 

19 A*HLLQ PRQTICTO" i I 

s 
kr 
1 BFUZOTPiASEAOMWPl.tTa 

2 BUJE 

3 BUJtT 

4 BJJUE2 

1 **WhPf I.A. DE RK}!_*JF 

f CS1BIEPI*. di •mp. 1 |» 1 

7 WTEW*JCHTi 

I EJE. <U DltVtt 

1 AnfNHUPUM 

10 T UEflC*, 01 UIK4W* 

tt ULiBfiUftmeNAE 

Tj TQRNILU0 caa*£l 46fl. Hi*. UUd PHW 

it mjga 

lb TQRNIUQ c*«J»rtn Him vwna. jtawmr 
It AWOimClMMB TJUkSERO COMPLEtO 

IS TWKA DE SCmiaPEnfTt 

ifl ARAHiJEU FLANA 

» niElRC* D* S0UBR£R£T£ 1 MD*LB*fri(tfi 


H **NPR* 


1 r*. (IE TOM* DL ffltrrt 


a 


FWW mufMMi.,* 


! 4UHDAL* nUHA 


M 


nUVWLdtdtmli 


1 SEEEEHtlPOE 


17 


KHK^l 


* HEiariE a mm* 


it *Kfr*FiF pranHH : 


1 lOWiliiO, «w^* 


It 


rsufliFwr*, ■^■.rf ii— 


F "^«*&. 


» 


mUncAu 


i vthUi frhma 


11 


UUHHdl ItiUWl 


| UUMptM.^H» 


J: 


*A5*D0fl * i,hi™:. 


■ fil4L9CM.4iW«>FlP 


« 


ABH^KU, dl'HVll 


»1 ^EOPTfc, ip ;^r*cill>4r 


M 


TUEfiCACOh VUWf 


'I TJCPC* 


■ 


T#Ri 


■i utttW* 


* 


cwiiiit mutual 


H *K!¥*ftBBLlinmO|iili 


J» 


Ul. tLHtUWl 


H JJJBIEFT*. fl* Ifn^-M 


■ 


BEEaEFtTTOE- 


H **t!TAI«JFUirfH!ltnFfli 


■ 


ECHOIC* CAftALLfFS iSSf^Ai 


ii niwF"iA<« twjn 


c 


ITS/ -TV. di l«-i.i- 


<b MANQfaJ 


a 


iH*KDUA hDWH 


|* kUME*> 


4 


TQ»? (MMlLFT? SEHIJUL 


Sf TJI'NIUD ««*■*»**■ ; i'"»ni 


4 


^V-U.t'Lif--W,L 


z sopamei 


H 


WWO 


B *ttf«TO FOTTWCfl ■ 


* 


TlfPCA El iLln £«m 


U U«W"1* ipsupi liw 


* 


maWT^atwnHl? 
1 HQftOULLH anjjtrrluiijrMn.ijttH 
: JUBO. HlWItr ll. , l 

« J*ETEH DE MKTE 

B TUKI fuOiflUPL 

- TJBOMDVILEOMPL 

H JtilOA 

ig *rv«ETENL:QH 

I' HEtOfiri liu^diiUMl 

H J*EP»(OMT*Pa 

t' JUfcT* 

lb JUJCF* TVOK MENWE 

II XAHH.Adimf* 

IT .PEPft£ UDiH aikgeMI 

I* r4raUILUDDJUWTin« CDWK:. {Dim 

I* T^iO, ■ ■lailtn 

tt JiNILLLh 01 Kf^ahdi* 

f> "eten de *cen 

D TuBOfuQCCwpL. « TQPE CE*«0 

IT AH HT£M£ltiN 

F) PESDHTi. iXf^JilU .M Jftt. 

V mi;,., || -■:■, 

ID 'Wi ill nirDullarblt-lui 

B JUhiATmgH fltrtri*uE 
it t,»Hp*,«i giiUt* 

H PEB«*7 l 
ir si.r.Mii itauSJi ■ 
M BCtPQffTL da Qut'iUU 
» M4HLD PPflTtUTWl 
* rvrj.i.in 

41 KDW 

44 iCKMT^ -inFUIOA COKUffTfl 

45 flEJWDEICEITE 

4 E*UL>«-3E RCO*OjW I 
V k&*****m 
1 SGSTTW DE PAUANCA 1 

S '■■:.. f.^. j ■ 

3 AP*NDEL> PlAHt, 

4 PEPHC 

5 TUlPCAjtP "u" 

•E ri'FfiR^PTCH 

TORHILUO. toft BUnAk QKHhbi 

AFUHDELA PLANA 

WSTEN Ja |.ikr.B 2 

FALAM3A £ 

mTEHflUp PAJRADA DELAKTIflO 

TUCSC*. *n "u" 
U T-SRhujlO, ton aurdsJi pliri ,■ graui B < 
1fi GOUMuTJhDOfH 

1fi TQflblLLQ, 0* C4b#ri tOn fi ir; 
1T COHMLJTJlOCIH J 

.TLJERCA.iniiqHM 
lU A»PAI*OePA C*BLE& DDHHUrAQOR 
1 UAHIIUH 

1 EWuflADUfl* OOHPLET* 

3 EMPUfc*DUflA|«i| 

* CABLE DE QAS 

9 SOETEN 

5 CABLE, d» irrSrajji 
7 *BRAI*DEA* 

6 TOBN IlLO, CHI »nnd«l* pi m ■ y yr e*nr 
I TUEHCA 

10 C*«LE, *• 1r»I*f 

ii kerno 

'? H/frflCA 

U PEfmiO 

H TUEBC* 

IB FSPEJQ COWPLETD |Ui] i 

tt KPEJQ CCWPI.ETD |Qk.| 

17 CUMERT* 

11 FUh|>A 
3 .CDM. CARLE6 CaH PWTTALAtfPAPA 

4 T*SOi*ETW COmPlETO 

• .CONJ CABLH GQN PQHTALAUPAftA 

| .UMPAM (iav-3^«wj 

J CWBlfHT*. (• wlDii|ri»itm 

E CUBl f HTA, il« lfct4rfwrftj 

B njEPC* CON SQUBHcWETE 

tft AMN&EM PLAAtf 

tl AMQRTCUADOfl 

1} AHWPTTWUAH^ 

13 &WWTC, 0* m*di4pr 

U PERh-D 

15 ARAHDCLA, 6*miiB 

II AAAMDELA, Ob •tulli 

17 TUERC* DE 5QWI1REHETE 

U C*JA PWQ-Q. 1JB*-ig' 

Tl fOflMlLLO, fl« ^itim can P 1 *!-* 

Kl fcRAHBElA. « IflVtl 

21 *Ran&Ela Plan* 

a CUA PKLDTd, uilKtV 

23 IGAnillO. 3« cftfuTi iar p ri 
2i ARAHDELX *f r*rtn<» 

Jft AflAHEiei> Pl>H* 

24 GONJ. CAfLCfl COff tQRTALUipAJlAS 
JJ UMP*«A(lJvJ,«(fl 

29 TOHHMXD. tan wmfiMm QtQrtr. 

5 CJtJLE DE VU.OCIUETR15 LXIMPLETD 
X &*BLt M lAnOrifTROOOMPt-FfO 
i: JgflTA TOP.ICA 

» 4*HLlQ DC 10PE 
i Uf Ptiyna DE f.OVBUSTIBLfc CQUP 

* 4MORmGUADQH, 4u ut-iii'it' ,■ 

5 UIORTiauA&tJn, * mwHcKtn D 

6 PSRNO 

T ARANOEL*. «Hti|l 

B fifllFO CU COMBUSTIBLE 1 

D PALaNKa Ehgrifa 

la YALVULA 

11 PLACA. ■cc*fcarij dp pij-Jnrn^j 

1 3 A HANaFLA. emtvJKBf 

13 rORNIL+O "If i:abW* BI*W 

14 JUNTA TDRtC* 
1* JUNTA 

14 TORHIUJJ. 0* E>MU* OlmM: 

u junta rcsftkC* 

It .RED, dofJUfO i 

M AHAWdEUAPUWA 
31 TVBO. eh ranrpbLrtUbUi 

2J HlHtSlLLA 

31 TTJHD 

2* P*E$JUA 

Jfi TAPQU COMPL 

» .JUNTA TAPOH 

27 TOHHILlO. da cibui con plana 

» EMBlEUAl 

23 EMElLEMAZ 

30 tOAUlLLO. ■mtujtiflO 
' 


A5IENTO DQSLE COMPtETH 


.- 


CufliJftlfA, dta asrtnse dpWt 


3 


.TOPE., rJQ pij-nl+l printfc-lt 


J 


BiSAGRj dn wiflr.f.p 


ft 


TORMlLlfl, cfift ■rpwt>l# grawai 


1 


BQPOPTE. dft AAMftbQ 


7 


SO^OftTE. cJfl *»■*[»« 


d 


BAN DA, dl- 4lll«!D 


5 


.PLAQ4 


IL- 


PEflNO, jccDAono d» ul*nfc 


^^ 


PRE5JLL*. 


i: 


CuRifPT^. deed* 


n 


TO^K'UO. rosea cfrapa 


'A 


ARAhOELA 


m 


P«A»fl; di niblHoru 


'<! 


PREBlUU* 


17 


SHARE DEASIEJt TO 


^B 


TQfUttlLB 


t5 


TOPE 


2d 


SO PORT^ 


:i 


EM&LEM* 
r LuSIEPT" -mlw* I 

3 :Lpa-ERTA. ji>.'» £ 
* inilici i*mrucTO*i 

7 IMA HWUT1 

i. AUdnrtnuuMi 

<1 AMHBELA PLANA 

u namiLiA.Aunw 
11 aM.lG hw^Ticrc^ 
-■ AHAKBEL* PL*** 
H nciPNILID 
«. HULlUD 
■: n**£* 
U ARWOtlA PLANA 
W TltM 

3! A4ANCEL* PLANA 

$9 TGH4Ll|_{L. ciLwra cm plu. ■ 

-H lUBiiEM* 

» *M0fn*Jli*tfjn nvl DfDWI 
1 ■SLUPIZaaiHflC . 4fc intom 

2 TlOFiriJLLO. iw »n"drifl Riflwn 

7 TU6HCA 

■ AfoNGELA 

I TO^ILLO, :cn G'E":>n'.i p| Ha 
10 GlMHUAHAHIfi; 
H roftUILLO. sm L'UMfrb pmM 
M AflAHflCLA PLANA 
13 AFf U-FH70 
3 CjUUInO D£ rCDAHuFU % 
I SOLA 

j caminq oc aeoA&vAA t 

» GAJUHNO DC BQDADUR* S 

I GUAROIPQL.TOS CAMIHQ HOBAC4JRA F 
t TUEKA 

10 FEftHOMn*rirdn* 

19 AflUtNjfcL* 

12 PUCA SUPEfllflFi 

H KTOW 

1H ARAM DEL* PUNA 

11 TUCRCA M SQUBPCRLTE 
It HR;nA Mi.i WAhlUAH 

it soponnesuj humllar 

14 AK*NDEU *»1ANA 

20 AnArft>EL*,4f ru-jri* 
51 TUfJKA 

is cwvu* 

n PEflMD 

j4 TAPA, rf* [*no 

a ^OPOnrt mtppnfliipmio 

24 APQYO. MQOTU 1ftiG diJrl 1 
a AHDFfT^LrtJJCfl 1 

a AuQAtieiMDon z 

jjj TCrWtlLLO. car, npndin grow 

11 TORrJILLO. COP VUKMHi B«5*iir 

1? AflANGELA 

33 AJUnKlA. da nuni 

5* TUEPCA 
2 *HU. da 1*!G (1l4lfiriril 

1 LLMLCOWPLLiO 

' *HlLlJQ 

a WHTALAMPARAS 

1" BueltN, OP lap* 

1 LAMP*flA(1jy*S«W] 

1 L AMPAflA(l?V-*rtl 

■ 9 ttHTFALUIPAFM 

" CADlE. Iuz auicirur 

•7 CASQUILLD tiB imm» 

13 rjPRCA fe |JM|t 

■5 4JUH0ELA 

11 T.JfPCA 

It TOANbLLQ, 4* IrvATt £H 1»ra 

'• GJUsQlPLLO 11-lDfl.flUiLKW 

19 CAfiQUILLO 

™ aAanqela 

21 CUESPfl COk*PL£TD 

=* juflQflrnsuAooA 

H CAaOUlLLD 

SA lDPNiLLD, <i* cmbmxM flpn pi*u 
Kto&i 
1 


QJBQ, oriiiwD 


11 


KXttO 


1 


EB^CJHMjn 


d 


fljfcUCA 


1 


Bniiu.iipkSiidu 


El 


V*1^W, <QW|SE*fi« 


* 


^ETEiiMXm 


H 


QfmEMO, DE VlfHLU « 


; 


•:OJI"(ETEiPBPl| 


» 


luenc* 


* 


hK4 *f*P«"i (tl^^r 


V 


■AbflQR 


■■ 


VkfAT* UE =P£hij CQMIUTA 


37 


mUHT^f 


» 


ifnnr^A tr^*?" 


Jt 


PL*»L>. iMlIJiKl 


» 


1 HI)nMUI> Ir.Lrr-n 


t* 


WE5C>M**m04 DrttA-MTER* 


■: 


MB*sme reemvkj 


H 


humM^se jam 


■■ 


AP*NB*U PtAK* 


11 


iinirw 


: 


PElDlACXnf 


» 


H*t|W KIL*NTi 


1? 


■EEQB1 


11 


LUWTA. 


i* 


.I...I.-.H-... .,„,!■ ., 


M 


DQMPEWAKM, iM >,k:j 


15 


auE 


1! 


Hrf ■:• i..»l* 


I*: 


WUIH1ELJPUHA 


* 


C*S£hIILLlJ 


IT 


IBTTFW .*(**■ 


V 


qumujapolmw del cusa 


'1 


EJE DE I i - ■ 


H 


iN*h,;: * IUNI 


'• 


P^LAWC*. 4a ^ 4* w*i 


A 


T\jE>UA,4hlal^ta 


■ 


Muitb, ib M ,1a *■» 


« 


PPHDCMVH LhMKl 
1 


■CU&&, TflASBHD 


I 


ESP*C<A[>OR Jta r.inrnln 


3 


BF4lD*. flpp«£i|tf«r 


4 


COJINETE i&BZOl'i 


5 


COJl*iETE{E*M3R5) 


ft 


PLACA. d* NEMtl (Jfl Pr*nD 


7 


ZAPATA OE F71EHO COW PL EI A 


a 


FIE30HTE, 0* Ifii-akHh 


ft 


EJE OE LEVAS 


10 


PALAHCA, di «|b <M tnaa 


11 


PEHNO 


M 


TUERCA 


« 


PtACA. ll*W»dgr 


14 


= -IJH-:: Dt AflfCAflTRi 


Ifi 


CDJIHETEIMaHfl 


11 


CAKHJILLO PUEOA 


IT 


&E E fif-ft R 


)(! 


RE?ENDE ACETTE 


It 


CORONA J1Q0) 


31 


RE.RNQ, A pynll! 


31 


ARANDELA 0* ci»™ 


E 


TUERCA 


U 


AMJlHTmyADOH 


14 


LLANtA 


a 


IL-EQOS DE RAJJUJ6 


» 


EOMREMiADCR, da mat* 


JT 


NEUMAllfCQ 


a 


LAMAR* 


i» 


1ANUA BE LlANTA 


3D 


CAPEHA 


J* 


EHGANCHF CADEUA 


3d 


EiE. dt Ptattft 


W 


CASOtflLUD 


H 


GASWUO W HUEDAS 


U 


TIN60HCAMMA1 


* 


TE H50R GAtJEHA 2 


If 


nifcwnfi, tmM|Ml 


H 


t» ASA OGB. dwchanla 
T 


FAMJ *L0TO COUPLFIO 


i 


l&ite F*no ciLorra 


J 


JUWtA WL LEHT1 


1 


tDRJklLLD. KtMWKI Urn Unit 


i 


l^to^ARApZYJlHW) 


J ' 


OJiRPO COHVtElD 


- 


AMOFtl<iy*iJ0n 


1 


E-CStFfc iil»n1n tiiu 


i 


pepwo 


^CJ 


ARAN H LA PLAN* 


IT 


COLLAR 


IT 


* HAKDELA. D« Mft« 


LI 


PEHJJQ 


14 


TUERfi* 


1-. 


D&LLAH 


i 


B£T LtCIOfl TftASiRO COMPLEX 


IT 


ARANKL*. Bf /*MWM 


!9 


TV? RCA 


n 


SDPnffTl. tf* MuLtictaii 


JO 


TvHNILLP Mrt ii imfm* yroirii- 


J 1 


C*P-l f 1 
t PkTEftMiTFNTEDEUMTCQMPL 1 
2 .Cfti&TALFKTEPWrtENlt 

I jUWTftCfllST^L 1NFETH 

i lampaiv iman i uw 2t*i 

j TdflN :llq. emu efiflit* pUrm 
n TQflN ilud cabui e&n tfiiu impi 
T pHTEHMITEhTEQELANTOOMPLJ 

>J JUKT* CRISTJiL IWTlfl 

ID lAMPARA INT£H ;ii L J.>lWl 

11 .TOflHILUO, tfttHU C4<ltu pUM 

If TORHILUD, CiUli tSfi pliira I»eri 

u TgER» 

14 AH*hrSfc L* Ul-f HlM"* 

10 IhlTEftMITEMtl THAS CGkiPL r 

10 .tnJ5T*L IHIERMITENTE 

IT JUNTA C(fiS"ALlHT£H 

lfl U***'P*flA | l*i T 'eR ilJV-flWT 1 

If P-OFhlLL 0. »HU *4nJ«* JHVU 

M .TdWILlO wb«» 5&ri pl*np Figkii 

St i*fT¥R«n"ENn TR*a ojmpi. 5 

U GRaST*L IhTEIW-ITNTl 

23 JUMA CHI&f Al. »NTEH 

34 +A«P*fW iNIEH (tW !1W> 

25 tOflNlLtO c^b«a LQnica [.'any 

it TE»Nlkiq.Htota#MmrtMt*ilt»(ii 

27 APOYO IhirEHUrTEWTI a 

3« APDTO IfaERMITthfTE * 

S TUEHCA 

2V AflAWBtLA. Awmm 
t HECT1F1GXDPH y HiOULAOOfl 

i HJRNILLG r CO* IPVWllfl fl*pi 

i WTiRFtUmOB BE *»** MtttJF GOM*L 

■ :. HGA 

e rteu concurro 

4 CABLE, ftOflfliiete'poUIIHi 
ig CaBlE, Gwauewr mqiitw 

11 aOfl7kFUSJlLE£ CDMflLETC 

17 FUSIBLE 

13 IhfTlFWUJFTQRPFUFm:, CPMPtETO 

in ahhes Dtc*JiL±idM*»ui:ro 

<B UHIDAS DE ENCEHDIH3 CCWWPLEt* 

It rOWJILLO Hi* trufrlf MfOwt* 

IB BOBIIlAOEfMCEhiDiDOCOWPLETA 

1Q CJMJi*B ni *Lt* t£N5ioN 1 

K AFUNDELA, da nnrla 

21 -.!.:■.* 

5 TA»N COM PL£TO 
« SOSTEN. M BELE 
1 INTEAflUPtOP OE FARAD* CQMPLFTf 

2 iNTERFlUPTORNEUTROCOMFLETO 

3 JUNTA 
* RELE DE IMTE«MHr£NClA COMPL 

5 GOCJUA 

6 TORNILLO* con •fa^<t*la grgwa* 

7 AMORTI3UADOR r*J4 d» mtarmllantrhft